COMMON EUROPEAN FRAMEWORK (CEF)
A1     R2   
A2     R4   
B1     R5   
B2     R7   
A2     L1    
A1     L2   
B1     L4    
B2     L5   
PROYECTO DESCARTES : Pruebas liberadas sobre
competencia lingüística- 2011
PROYECTO DESCARTES: EECL
Common European Framework of Reference
 
CEF Levels
ESTUDIO EUROPEO DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (EECL)
CEFR pdf
CEFR WEB